1.017 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış. admin tarafından Kültür Sanat Kategorisine Eklenmiş.

1.070 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış. admin tarafından Kültür Sanat Kategorisine Eklenmiş.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekecek.

Öğrencinin, yan dal programına devam edebilmesi için ana daldaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekecek. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinecek. Öğrencinin başarılı olduğu ve ana dal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alacak. 

YATAY GEÇİŞ

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil yatay geçiş için başvuru yapılabilecek.

Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslarla yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulunca tespit edilecek. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilecek. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilecek.

Bu arada, ikinci ve çift ana dal yapacak öğrencilerin başvuru şartlarıyla ilgili bazı düzenlemelerin de yer aldığı yönetmeliğe, “Hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir” ifadesi eklendi.

Ayrıca, yönetmeliğin 22’nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

AA
 

1.094 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış. admin tarafından Kültür Sanat Kategorisine Eklenmiş.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlik kadrolarına atanmak isteyenler ile Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin de Kamu Personel Seçme Sınavına girmesi gerektiğini bildirildi. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KPSS, lisans düzeyinde 5-6 Temmuz’da, KPSS kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Temmuz’da, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Lisans Düzeyi (DHBT-Lisans) ise 18 Ekim’de gerçekleştirilecek. 

KPSS’ye, lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Bu adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlik kadrolarına atanmak isteyenler ile Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin de KPSS’ye başvurması gerekiyor. Tüm adayların KPSS’nin “Cumartesi sabah oturumu”na katılması zorunlu olacak.

ÖABT ve DHBT dahil KPSS’ye başvuru işlemleri, 5 Mayıs’ta başlayacak ve 14 Mayıs’ta sona erecek. Müracaatlar, başvuru merkezlerince yürütülecek. Başvuru merkezleri, ÖSYM’nin “www.osym.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Başvuru süresi uzatılmayacak. Süresi içinde başvurusunu tamamlamayan adayların, KPSS’ye, ÖABT’ye ve DHBT’ye katılması mümkün olmayacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvurma süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Kılavuzda, başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Adayların bu kılavuzu dikkatle incelemesi ve başvurularını tamamladıktan sonra süresi içinde ÖSYM’nin “http://ais.osym.gov.tr” internet adresinden bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 1 Nisan 2013 tarihli kararı uyarınca yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına girme zorunluluğu bulunuyor. Bu durumdaki adayların da KPSS’ye, kılavuzdaki kurallara uygun olarak başvurması gerekiyor.

996 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış. admin tarafından Kültür Sanat Kategorisine Eklenmiş.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), lisans düzeyinde 5-6 Temmuz’da, KPSS kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Temmuz’da, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Lisans Düzeyi (DHBT-Lisans) ise 18 Ekim’de gerçekleştirilecek.

KPSS’ye, lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Bu adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlik kadrolarına atanmak isteyenler ile Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin de KPSS’ye başvurması gerekiyor. Tüm adayların KPSS’nin “cumartesi sabah oturumu”na katılması zorunlu olacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ 14 MAYIS’TA SONA ERECEK 

Müracaatlar, başvuru merkezlerince yürütülecek. Başvuru merkezleri, ÖSYM’nin “www.osym.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Başvuru süresi uzatılmayacak. Süresi içinde başvurusunu tamamlamayan adayların, KPSS’ye, ÖABT’ye ve DHBT’ye katılması mümkün olmayacak.

Sadece cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 40 TL, cumartesi sabah oturumu ile birlikte diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 80 TL; tüm oturumlara girecek adaylar 160 TL ödeme yapacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvurma süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Kılavuzda, başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Adayların bu kılavuzu dikkatle incelemesi ve başvurularını tamamladıktan sonra süresi içinde ÖSYM’nin “http://ais.osym.gov.tr” internet adresinden bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl; ancak öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek. 14 Mayıs 2014 tarihinden sonra lisans düzeyinden mezun olan ve lisans düzeyinden KPSS’ye girmeyip KPSS’ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B grubu lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçları sona erecek; takip eden KPSS A grubu sınavına girmeleri KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçlarını etkilemeyecek.
 

1.268 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış. admin tarafından Kültür Sanat Kategorisine Eklenmiş.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri, il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin zorunlu ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile diğer personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerine ilişkin çalışma takvimini açıklandı.

Buna göre, öğretmenlerin yer değiştirme ve atama işlemlerinde il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri başvuruları, 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında alınacak. Atamalar, 20-21 Mayıs 2014 tarihlerinde sonuçlandırılacak. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları da 16-20 Haziran 2014 tarihlerinde alınacak ve atamalar 24-26 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmeleri için 1. aşama başvuruları, 4-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınacak ve 19-20 Ağustos’ta atamalar yapılacak.

İl ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı zorunlu yer değiştirme işlemleri ise 4’üncü ve 5’inci bölgede 2 yılını dolduranlardan, aynı bölgede 2 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerle mazereti olanlar, 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında belirlenecek. Başvurular, 12-16 Mayıs 2014 tarihlerinde alınacak. Atamalar da 20 Haziran 2014’de sonuçlandırılacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinden kontenjanların duyurulması ve başvuruların alınması 7-11 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar, 18 Temmuz 2014’de gerçekleştirilecek.

Yönetici dışındaki diğer personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliği işlemlerinde, yönetici dışındaki diğer personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı, 13 Eylül 2014’de yapılacak. 3-7 Kasım 2014 tarihleri arasında başvurular alınacak, atamalar 14 Kasım 2014’de sonuçlandırılacak.
 

993 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış. admin tarafından Kültür Sanat Kategorisine Eklenmiş.

Türkiye’nin Ivy League konusunda uzman danışmanlık şirketlerinden Ivy Learning’in danışmanlık desteği verdiği 25 öğrencinin tamamı, Amerika’nın ve dünyanın en etkili kişilerini, düşünürlerini, bilim insanlarını ve iş adamlarını yetiştiren dünyaca ünlü üniversitelerinden kabul alarak bir ilke imza attı. Bu 25 öğrenci içerisinden 7 öğrenci de tam 1 milyon 400 bin dolar burs kazanarak büyük ses getirdi.

Ivy Learning, Amerika’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere, ihtiyaçları olan tüm desteği profesyonel danışmanları ile veren bir kurum. Ivy Learning aynı zamanda öğrencileri SAT, TOEFL, ACT, IELTS sınavlarına tecrübeli Amerikalı eğitmenler ile hazırlıyor.

Ivy League’e girmek isteyen öğrencilere, geleceklerini doğru yönetmeleri konusunda kapsamlı bir program sunan Ivy Learning’in Genel Müdürü İsmail Topkaya, öğrencilerin başarısıyla ilgili: “Çok az sayıda öğrencinin kabul edildiği Ivy League üniversitelerinde eğitim almak için kapsamlı bir çalışma programı ve kuvvetli bir başvuru gerekiyor. Öğrencilerin profesyonel eğitimcilerden destek almaları başarı fırsatlarını arttırıyor. Bu anlamda kurumumuzdan destek alan öğrencilerimiz de bizi şaşırtmadı. Yoğun bir çalışma temposunun ardından beklediğimiz başarıyı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Her öğrenciyi, kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirip, sosyal yönlerini de kuvvetlendirerek zorlu sınavlara hazırlıyor ve güçlü bir başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Öğrenciler bu süreçte edindikleri tecrübelerle daha da olgunlaşırken, güvenleri gelişiyor ve ulaşmak istedikleri hedeflere sağlam adımlarla ilerliyorlar” dedi.

Türk öğrenciler aldıkları burs kadar başarı hikayeleriyle de oldukça şaşırtıyor. İşte başarı hikayeleri:

Yunus Tuncbilek (Yale Üniversitesi, Matematik)
Intel’in düzenlediği dünyanın en prestijli uluslararası Matematik ve Bilim Projeleri yarışmasında finale kaldı. Türkiye genelinde yapılan matematik olimpiyatlarında gümüş ve bronz madalya sahibi oldu. İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde okuyan Tunçbilek, gençlerin Birleşmiş Milletler (BM) delegesi rolünü üstlendiği liseler arasında düzenlenen uluslararası Model Birleşmiş Milletler Türkiye (MBMBR) konferansında en iyi delege seçildi. Matematik alanında yazmış olduğu 5 yazı, ‘College Math Journal’ , ‘Math Horizons’ ve ‘American Mathematical Monthly’ gibi saygın dergilerde yayınlandı. Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı ‘Mathemamatical Review’ dergisindeki 2 yıldır çözülemeyen bir soruyu çözdü.

Mehmet Efe Akengin (MIT, Ekonomi ve Matematik)
Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda 2 altın, 1 gümüş madalyası bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ndan yüksek başarı ödülü aldı. İstanbul Erkek Lisesi Model Birleşmiş Milletler (IELMUN) konferansında Almanca dilinde en iyi delege seçildi. TÜBİTAK tarafından organize edilen 6 yaz ve 5 kış kampına, 8 ulusal ve 8 uluslararası yarışmaya katıldı. Okulunda kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği İstanbul Lisesi Olimpiyat Grubu bünyesinde birçok akademisyene okulda seminer verdirdi. 2 arkadaşıyla birlikte yazmış olduğu ‘Three Natural Homoteties of the Nine Point Circle’ adlı makale ‘Florida Atlanta Üniversitesi’nin Matematik dergisinde yayınlandı.

Ömer Faruk Yatkın (Columbia Üniversitesi, Mühendislik)
Dünyaca ünlü Uluslararası Akıl Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti, 2012 ve 2013 Ulusal Akıl Oyunları’nda Türkiye şampiyonu oldu. 2013 TÜBİTAK Fizik Olimpiyatları Proje Yarışması’nda ikinci oldu. En iyi model uçak çalışması kapsamında İstanbul ve Marmara bölge birinciliği bulunuyor. Katıldığı Akıl Oyunları yarışmalarında 4 kez ulusal birincilik kazanan Ömer Faruk Yatkın, 3 defa da takım olarak birincilik aldı. kabataş Erkek Lisesi’nde okuyan Yatkın, okulun Robotik Kulübü’nün de kurucusu. Artistik biçimde kaligrafi yazabilen Yatkın, takım halinde katıldığı 4 satranç turnuvasında da en iyi oyuncu seçildi.

Yigit Akdemir (Chicago Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler)
Ulusal ve Uluslararası EYP Konferansı’nda 3 defa Türk delegasyonunu temsil eden isimlerden biri. Galatasaray Lisesi’nde yapılan Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations Club) konferansında 2 defa en iyi delege seçildi. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi’nde yapılan Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations Club) yarışmasında en iyi delege seçildi. Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations) konferanslarına 19 kez İngilizce, Almanya ve Türkçe olarak editör, yönetici, delege ve üye olarak katıldı. Avrupa Gençlik Parlamentosu Konferansı’nın düzenlenmesinde yer aldı. Latin dansları üzerine eğitim aldı, okul korosunda aktif olarak görev alıyor. Değişim programları kapsamında Avrupa’nın birçok ülkesini keşfetme imkanı buldu.

İhsan Yılmaz Günay (The Cooper Union, Elektrik Mühendisliği)
Uluslararası AP sınavlarında 5 dersten en yüksek puanları alarak “Ap Scholar With Honor” belgesiyle ödüllendirildi. Bu dersler üniversite seviyesinde olup, Türkiye’den nadir öğrencilerin elde edebileceği bir başarı olarak kayda geçti. Ulusal lise yerleştirme sınavında birinci oldu. TÜBİTAK Ulusal Matematik Olimpiyatları’nda gümüş madalya aldı, Marmara bölgesinde yapılan Fizik Olimpiyatları’nda 2. oldu. Okuduğu lise bünyesinde kurduğu sosyal yardım kulübünde arkadaşlarıyla birlikte Somali ve Etiyopya’daki çocuklar için nakdi ve ayni yardım toplama etkinlikleri düzenledi. 

986 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış. admin tarafından Kültür Sanat Kategorisine Eklenmiş.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları, 12-16 Mayıs günleri arasında alınacak, atamalar ise 20-21 Mayıs 2014 günleri arasında yapılacak. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 16 Haziran’dan itibaren başlatılacak. 

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, böyle bir yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden, 30 Eylül itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde yer değişikliği isteyebilecek. 

Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme başvurularının son günü esas alınacak. 

Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında değiştirilen öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma şartı aranmayacak. 

GÖREVLENDİRMELERİN SONA ERMESİ GEREKECEK 

Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacak. Ancak kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden burada en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecek. 

Elektronik ortamda alınacak başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından kabul edilmeyen müracaatlar geçersiz sayılacak. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak. Ancak bunlardan il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra özürleri oluşanlar, yer değişikliği isteyebilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 15 Eylül itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il milli eğitim müdürlüklerince iptal edilecek.

25 TERCİH YAPILACAK

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 eğitim kurumunu tercih edebilecek. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı fazla olandan başlamak üzere öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanlarının eşitliği halinde öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eşitliğin devamı halinde ise bilgisayar kurasına başvurulacak.